0 termék, 0 Ft

Adatvédelem

A www.barsonywebshop.hu domain néven elérhető honlap ( a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Medical 2000-Invest Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket Ön kifejezetten, önként szabad akaratából bocsát rendelkezésünkre.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

  • Cégnév: Medical 2000 Invest Kft.
  • Székhely: 2040 Budaörs, Pillangó u.8.
  • Üzlet címe: 1032 Budapest, Bécsi út 183., 1126 Budapest, Kernstok tér 3.
  • Elérhetőség: ugyfelszolgalat@barsony.hu; +36 1 225 2969

Adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető az alábbi adatkezelési céllal használja:

  • Azonosítás a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.
  • A felhasználó azonosítása a megrendelések igény szerinti teljesítése céljából.
  • Szállítási és egyéb szerződések készítéséhez.
  • A törvény által előírt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetőségéhez.
  • A felhasználó érdeklődésének megfelelő információs anyagok, tájékoztatók, konkrét ajánlatok, akciós kiadványok küldése elektronikus úton (hírlevél, DM levél)
  • Marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának fokozására irányuló adatkezelés.

A kezelt adatok köre

Regisztrált felhasználók esetében az Üzemeltető a következő személyes adatokat kezeli: Vezetéknév; Keresztnév ; E-mail; Jelszó; Számlázási név; Számlázási cím; Telefonszám. Felhasználók esetében a honlap használata során az Üzemeltető rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap látogatásának kezdő és befejező időpontját, a - Felhasználó számítógépének beállításától függően - böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer automatikusan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal.

A Honlap a Google, Inc. ('Google') által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics a 'sütiket' ('cookies'), azaz a számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a honlap használatának elemzését.  A Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Üzemeltető mindaddig tárolja, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

Személyes adatok feldolgozása, tárolása:

Az Ön által megadott személyes adatokat az Üzemeltető kizárólag saját rendszerében tárolja és a fent ismertetett célokra használja fel. Gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha más célú felhasználáshoz Ön kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a kezelt adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivéve: szerződött szállító partnerek.

Önkéntes hozzájárulás – lemondás:

A Honlapon keresztül regisztrálók / belépők adataik megadásával önkéntesen hozzájárulnak, hogy a megadott adatokat az Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének megfelelően, a fent megnevezett célok érdekében felhasználja.

Hozzájárul továbbá, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6. § bekezdése alapján részére közvetlen üzletszerzés keretében hírlevél, közvetlen ajánlat küldéséhez, illetve hozzájárul adatai felhasználásához kizárólag a fent megnevezett szempontoknak megfelelően.

Adatkezelés időtartama: a regisztráció megszűnéséig tart (pl. kérésre történő törlés).

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66840/2013.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az Üzemeltető lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetőleg törlését.

Az Üzemeltető a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni.  Az Üzemeltető a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit e-mailben a ugyfelszolgalat@barsony.hu e-mail címen teheti fel nekünk.

Jogorvoslati lehetőségek:

Adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem esetén a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 3911400,www.naih.hu).

Az adatkezelés elvei:

Az Üzemeltető a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

Az adatvédelmi nyilatkozatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Megbízható minőségű termékek
a Bársony Orvos-Esztétika
ajánlásával
Email
Válasszuk ki együtt
az Önnek ideális
bőrápoló terméket!
Orvosi szótár
További tudnivalók OK